HỆ THỐNG ĐA KẾT NỐI MIDI HD

Các đầu cắm và các đầu nối cái, bước chân cắm 3,5 mm/0,138 in; Loạt 713