HỆ THỐNG ĐA KẾT NỐI MICRO

100% bảo vệ tránh không ăn khớp Các đầu cắm với chân hàn; các đầu nối đực và cái,bước chân cắm 2,5 mm/0,098 in